V1 (BSZS) Mary von Tronje

SCHH2 KKL1 LBZ. Kkl 1

Dam born : 19. Október 1997

SCHH3 KKL1 LBZ.
V (BSZS) Xandor von Tronje
1995
SZ 1945049
HD-fast normal
Sire
 
SCHH3 KKL1 LBZ.
V (BSZS) Unko vom Haus Zieglmayer
1993SZ 1863687
HD-fast normal

SCHH3 FH KKL1 LBZ.
VA3 Nickor von der Holledau
1988SZ 1730465HD-normal
SCHH3 KKL1 LBZ.
V Otti vom Haus Zieglmayer
1989SZ 1746580HD-normal
SCHH1 KKL1 LBZ.
V Anchie vom Grenzland
1992
SZ 1856940HD-normal

SCHH3 KKL1 LBZ.
VA (Ö) Vax von den Dolomiten
1989SZ 1807913HD-fast normal
SCHH2 KKL1 LBZ.V Enschi vom Haus zum Münsterblick
1989SZ 1745967HD-noch zugelassen
SCHH2 KKL1 LBZ.
V (LGZS) Landa von der Night
1995
SZ 9108305
HD-normal
Dam
SchH3/CAB2
V Hanno von der Eulerstrasse
1992
SZ 1844062
HD-fast normal

SchH3VA1 (USA) Jello von der Wienerau
1988SZ 1738055HD-normal
SchH2V Molli von der Wienerau
1989SZ 1743229HD-normal
Uva von der Night
1992
SZ 9108304
SCHH3/FH/BHP1VA1 Visum von Arminius
1990SZ 1789549HD-fast normal
SCHH1Pilka vom Hasenborn
1990SZ 1795659HD-normal

HOME